CaiSSL.com

CaiSSL.com

Hướng dẫn tạo CSR Online

CSR hay Certificate Signing Request. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo CSR bằng công cụ Online Ở đây tôi sẽ tạo trên trang csrgenerator. Bạn hãy truy cập vào link bên dưới để thực hiện.…

Hướng dẫn tạo CSR trên cPanel

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo CSR trên control cPanel như sau. Bước 1: Đăng nhập vào cPanel Đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào cPanel bằng thông tin của bạn Bước 2: Chọn SSL/TLS Sau…

Xác minh nâng cao

Xác minh Doanh nghiệp (Business Validation) yêu cầu xác nhận email qua tên miền (DCV) và cung cấp tài liệu công ty để xác thực kinh doanh. Quá trình kiểm tra & xác nhận mất khoảng hai hoặc ba ngày…

Xác minh Doanh nghiệp

Xác minh Doanh nghiệp (Business Validation) yêu cầu xác nhận email qua tên miền (DCV) và cung cấp tài liệu công ty để xác thực kinh doanh. Quá trình kiểm tra & xác nhận mất khoảng hai hoặc ba ngày…

Xác mình tên miền SSL

1. Phương pháp truyền thống Phương pháp truyền thống qua DCV-Email. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận cho một tên miền của bạn. Các email sẽ chứa một mã xác nhận duy nhất và một liên kết. Nhấp…