Cài đặt chứng chỉ số SSL trên Google Cloud Platform

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Trong bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn Cài đặt chứng chỉ số SSL trên Google Cloud Platform. Mời các bạn theo dõi.

Yêu cầu:

  • Đã có chứng chỉ số SSL bao gồm
    • CRT
    • KEY
    • CA

SSL trên Google Cloud Platform

Tiếp theo bạn đăng nhập vào Google Cloud => Điều hướng đến Products & services => App Engine

Sau đó Mở Settings từ App Engine và nhấn vào Tab SSL certificates

Tìm đến nút Upload a new certificate. Khi đó sẽ xuất hiện pop-in với dòng Add a new SSL certificate. Bạn sẽ thấy 2 ô để nhập dữ liệu là CertificatePrivate Key như ảnh:

Lưu ý: Tại ô đầu tiên (Public KEY Certificate) hãy dán CRT trước và sau đó là CA-bundle trong cùng một ô. Nhớ kiểm tra kỹ không để bất kỳ 1 ô trống ký từ nào phát sinh

Đối với Private Key bạn cũng có thể upload dữ liệu từ máy lên. Nhấn Upload để hoàn thành tiến trình tải lên

Cuối cùng là Đánh dấu vào tên miền muốn dùng SSL ở mục Enable SSL for the following custom domains

Đã xong tiến trình cài đặt chứng chỉ số SSL trên Google Cloud Platform. Chúc bạn thực hiện thành công