Cài đặt chứng chỉ SSL cho tất cả các tên miền trong DirectAdmin

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Trên DirectAdmin có sẵn một scipt sẽ cài đặt tất cả SSL Let’s Encrypt cho các tên miền đang sử dụng và đã trỏ về IP server. Để sử dụng bạn hãy thực hiện cài đặt như sau

wget -O autoletsencrypt.sh http://files.directadmin.com/services/all/letsencrypt/autoletsencrypt.sh
chmod 755 autoletsencrypt.sh
./autoletsencrypt.sh

Bây giờ bạn chỉ cần chờ hệ thống tự cài đặt SSL cho bạn.