Cài đặt tự động SSL cho tất cả các tên miền chưa có chứng chỉ trên DirectAdmin

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Tính năng mới của Let’s Encrypt là một cách tuyệt vời để dễ dàng bảo mật các kết nối trang web của bạn mà không mất phí. Nếu bạn đã có nhiều trang web muốn bảo mật tất cả cùng một lúc, bạn có thể sử dụng tập lệnh autoletsencrypt.sh để thực hiện việc này.

Sau khi đã bật Let’s Encrypt trên hệ thống, bạn có thể cài đặt chứng chỉ cho tất cả các miền bằng tập lệnh sau:

cd /root
wget -O autoletsencrypt.sh http://files.directadmin.com/services/all/letsencrypt/autoletsencrypt.sh
chmod 755 autoletsencrypt.sh
./autoletsencrypt.sh

Lưu ý rằng nếu bạn có quá nhiều miền, bạn có thể đạt đến Giới hạn tốc độ mã hóa của Let’s Encrypt, vì vậy nếu điều đó xảy ra, bạn có thể đợi cho đến khi hết thời gian, chạy lại miền, quá trình này sẽ tiếp tục ở nơi dừng lại.