Fix lỗi “Domain is already processing an SSL request trên DirectAdmin”

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Lỗi “Domain is already processing an SSL request” trên DirectAdmin thông thường xuất hiện khi bạn cố gắng cài đặt SSL cho một tên miền nhưng quá trình cài đặt trước đó chưa hoàn thành hoặc đã bị gián đoạn.

Cách 1: Sửa lỗi trực tiếp ở giao diện

Để khắc phục lỗi này, bạn có thể làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào DirectAdmin của bạn.
  2. Chọn “SSL Certificates” trong mục “Advanced Features”.
  3. Tìm kiếm tên miền mà bạn đang cố gắng cài đặt SSL.
  4. Nếu tên miền đó hiển thị trạng thái “Processing”, bạn có thể chọn “Delete” để xóa quá trình cài đặt SSL đó đi.
  5. Sau đó, bạn có thể quay lại mục “SSL Certificates” và cài đặt SSL cho tên miền đó một lần nữa.

Cách 2: Sửa lỗi trong SSH

Bươc 1: SSH vào server

Bạn cần thực hiện SSH vào server để xử lý. Nếu bạn chưa biết cách SSH vào server hãy xem qua bài viết sau

Bước 2: Xoá file DOMAIN.COM.ssl.lock

Bạn di chuyển vào thư mục với đường dẫn tương ứng bên dưới, và xoá file ssl.lock đi. Và bạn cần thay USERNAME với DOMAIN.COM thành user và domain của bạn

/usr/local/directadmin/data/users/USERNAME/domains/DOMAIN.COM.ssl.lock

Sau khi xoá xong bạn hãy thực hiện cài SSL miễn phí trên DirectAdmin để nhận kết quả nhé.

Cách 3: Vô hiệu autossl

Bạn ssh vào và chạy lệnh sau để vô hiệu

/usr/local/directadmin/directadmin set admin_ssl_check_retries 0  
service directadmin restart

Tài liệu tham khảo: https://www.directadmin.com/features.php?id=2237