Hướng dẫn cách xác thực SSL EV

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Chứng chỉ SSL EV là một loại chứng chỉ bảo mật web nâng cao cung cấp mức độ xác thực cao nhất cho người dùng cuối. Khi người dùng truy cập vào một trang web được bảo mật bằng chứng chỉ SSL EV, họ sẽ thấy thanh địa chỉ màu xanh lá cây và tên miền của tổ chức được hiển thị đầy đủ. Điều này giúp người dùng tin tưởng rằng họ đang truy cập vào một trang web hợp pháp và an toàn.

Hướng dẫn cách xác thực SSL EV

Để được cấp chứng chỉ SSL EV, tổ chức cần phải trải qua quá trình xác thực nâng cao. Quá trình này bao gồm việc cung cấp thông tin chi tiết về tổ chức, bao gồm tên, địa chỉ, số điện thoại, giấy phép kinh doanh và các tài liệu khác.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác thực SSL EV. Chúng tôi sẽ chia quá trình này thành các bước đơn giản để bạn có thể dễ dàng làm theo.

Điều kiện tiên quyết

Trước khi đi vào xác thực SSL EV bạn cần phải thoả một số điều kiện sau để SSL EV được xác minh và cấp phát một cách nhanh chóng.

 • Bạn phải là doanh nghiệp và có mã số thuế
 • Đã mua chứng SSL EV và trong bài này tôi sử dụng SSL của Sectigo
 • Số điện khai báo trong GPKD phải đang khả dụng
 • Website đã được khai bao trên một số trang sau
  • https://www.tratencongty.com/
  • https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/default.aspx
  • https://trangvangvietnam.com/

Các bước xác thực SSL EV

Bước 1: Tạo CSR

Đầu tiên bạn cần tạo một CSR để gửi đến tổ chức cấp phát SSL. Nếu bạn chưa biết cách tạo CSR hãy xem bài viết tại đây.

Và bên dưới là một CSR của tôi và bạn có thể decoder để xem thông tin CSR

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----
MIIC9jCCAd4CAQAweTELMAkGA1UEBhMCVk4xEDAOBgNVBAgMB1RIVSBEVUMxFDAS
BgNVBAcMC0hPIENISSBNSU5IMRswGQYDVQQKDBJDw5RORyBUWSBDUCBBWkRJR0kx
EDAOBgNVBAsMB0lUIERFUFQxEzARBgNVBAMMCmF6ZGlnaS5jb20wggEiMA0GCSqG
SIb3DQEBAQUAA4IBDwAwggEKAoIBAQC04wfVKTmBAI2ymj8HpyoH+ro8PEpHUZV9
8dvl24W9wpzLuAPvGUU2eUGMCyAeU/mPdkv5wCN1JF9RrwPPzdi1tyqAboBnLNwr
Sn+uaLbmSM60WXIy8AobJIoOQd9tTr1wTzPTJ03hU8OYqWLsiKkDXlncAJPtnDU7
oXbmRhxdyc2UNcdpHjhMU8szYAk3bRai2IuS1t4bRZgXBpDoO5xuZh/zzhDm+ICG
s5/twmYOnX9TJI9J7dnynF4ANXcWIeEaUBeMT1p5CWEtWGmd5/DZG4PpG5tp2Oy1
je4C7JgW0eJRQ17XuyYBBiwUqj/6/mT2DIiIo8J1hDxIdOduMx3tAgMBAAGgODA2
BgkqhkiG9w0BCQ4xKTAnMCUGA1UdEQQeMByCCmF6ZGlnaS5jb22CDnd3dy5hemRp
Z2kuY29tMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQBAbJcOkqXp8dQHgx46dT5sTyxcObjL
7723OA/AHSExyUqBKkNEOlGUi81wOJGbY+hCcIFyucmoYl7gor9aJHJoEBURriCF
sKjuQUWS66KAv24le1pY62K82CWrsB3TGWu300J3pAWw0VMJh1Y78EXib8ZTQoAH
D6a9dKVTez37gjI8YlMxKAUB+71NAzZgjjPd/4gS4kwhBCLD5WI22fxitXOvwyMq
Ahb36tpAvRR4YMpDVJUABCXrmrI9WirBgx8dgVZY4QXPxRtN7CV3KRHTZsmCJ+RU
H1ey/CDUorR9gy0rJn2PPE6xL6bjVnSh+rI3zXD+KXjjDTj5Uu+Z+3bO
-----END CERTIFICATE REQUEST-----

Bước 2: Gửi CSR đến tổ chức SSL

Việc gửi CSR đến tổ chức SSL bạn có thể liên hệ nơi bạn mua SSL để hỗ trợ việc này. Và tôi không hướng dẫn cách gửi vì mỗi đơn vị SSL sẽ có giao diện khác nhau.

Bước 3: Xác thực SSL DV

Bước xác thực này như xác thực các loại SSL thông thường, có thể chọn 1 trong 3 cách sau để xác thực.

 • Xác thực qua File upload
 • Xác thực qua Email
 • Xác thực qua DNS

Sau khi đã hoàn tất bước xác thực SSL DV thì bạn sẽ qua Bước 4 để xác thực doanh nghiệp.

Bước 4: Cung cấp thông tin Công Ty

Thay vì cung cấp GPKD thì Sectigo có hỗ trợ xác thực thông qua các link đã khai, tôi đã tổng hợp 3 trang sử dụng nhiều nhất là. Các bạn có thể tìm thông tin cty ở các link này và gửi cho Sectigo.

 • https://www.tratencongty.com/company/4bd69ad2-cong-ty-cp-azdigi/
 • https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=15bba
 • https://trangvangvietnam.com/

Sau khi đã chuẩn bị xong bạn gửi Ticket về Sectigo tại đây. Về mẫu thì tôi có mẫu sau bạn có thể sử dụng

Dear Sectigo,
I have completed the DV SSL validation step for the domain “enter domain name”. I am submitting a ticket to request business validation support. Below is the information of my company, I would like to attach the link.
Attached link:

CleanShot 2024 01 08 at 22.20.05

Bước 5:  Nhập biểu mẫu và gửi cho Sectigo

Sau khi hoàn tất Bước 4 bạn sẽ nhận được thông báo từ Sectigo về việc họ đã xác thực thông tin ở liên kết. Và họ sẽ yêu cầu bạn tải biểu mẫu về điền vào và gửi lại cho họ.

Bạn truy cập link trên để tải 2 file về, sau đó bạn thực hiện in ra và nhập thông tin bằng Bút, sau khi nhập xong bạn thực hiện scan ngược lại ra file PDF để gửi cho Sectigo kiểm tra.

Nếu bạn chưa biết mẫu điền như thế nào có thể xem qua 2 mẫu sau của tôi để làm theo. Đây là mẫu mà tôi đã hỗ trợ một khách xác thực SSL.

Sau khi đã nhập thông tin chính xác và scan ra PDF, bạn mở mail mà đã gửi Ticket ở Bước 4, sau đó đính kèm 2 file biểu mẫu để Sectigo kiểm tra, có thể sử dụng mẫu sau của tôi

Dear Sectigo Validation Department,
I have completed the information entry in the EV Certificate Request and Certificate Subscriber Agreement v2.6 (ink) file. I would like to request Sectigo to review and verify our organization.
Thank you.

Và bạn có thể theo dõi trạng thái xác thực SSL EV của bạn đang ở bước nào tại link Sectigo Order Status Checker

Bước 6: Xác minh cuộc gọi

Sau khi hoàn tất Bước 5 ở trên đến bước cuối cùng là bước xác minh cuộc gọi. Bạn có thể chủ động đặt khung thời gian mà bạn có thể lắng nghe cuộc gọi từ Sectigo, và dĩ nhiên họ sẽ trao đổi bằng tiếng Anh với bạn.

Nếu cuộc gọi được thông qua khi khi đó SSL của bạn sẽ được cấp phát và trạng thái xác thực tất cả sẽ hiển thị COMPLETED như ảnh đính kèm

image 1

Xác thực SSL EV là một quy trình phức tạp hơn so với xác thực SSL DV. Tuy nhiên, nó mang lại những lợi ích đáng kể về mặt bảo mật và niềm tin cho người dùng. Nếu bạn đang sở hữu một website thương mại điện tử hoặc website cung cấp các dịch vụ nhạy cảm, thì chứng chỉ SSL EV là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Dưới đây là một số lưu ý khi xác thực SSL EV:

 • Chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết, bao gồm giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký thuế, giấy tờ tùy thân của người đại diện pháp luật,…
 • Điền thông tin chính xác và đầy đủ vào các biểu mẫu xác thực.
 • Hợp tác chặt chẽ với nhà cung cấp chứng chỉ SSL để đảm bảo quá trình xác thực được diễn ra suôn sẻ.

Hy vọng bài viết này đã cung cấp cho bạn những thông tin hữu ích về cách xác thực SSL EV. Chúc bạn thành công!

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc xác minh, hoặc đang cần dịch vụ xác minh SSL DV, OV, EV bạn có thể đăng ký dịch vụ Xác Minh và Cài đặt của tôi tại đây