Hướng dẫn cài đặt Plugin Let’s Encrypt trên WHM/cPanel

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Trong bài viết hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Plugin Let’s Encrypt trên WHM/cPanel để cài đặt SSL.

Lưu ý: Ứng dụng này là bản trả phí, bạn có thể test trải nghiệm 3 ngày. Và nếu bạn muốn mua sản phẩm để dùng có thể tham khảo bảng giá tại đây

Để thực hiện cài đặt bạn hãy SSH vào server sau đó thực hiện các bước sau.

Bước 1: Cài đặt Plugin Let’s Encrypt

Tuy vào loại máy chủ sẽ có lệnh cài khác nhau. Bạn hãy copy các lệnh tương ứng với máy chủ bạn đang dùng để cài đặt.

  • Đối với CentOS, RHEL, AlmaLinux
wget https://cpanel.fleetssl.com/static/letsencrypt.repo -O /etc/yum.repos.d/letsencrypt.repo ;
yum -y install letsencrypt-cpanel
  • Đối với Ubuntu
wget -qO - https://cpanel.fleetssl.com/downloads/packaging.key | sudo apt-key add - ;
echo 'deb https://r.cpanel.fleetssl.com/ubuntu focal main' > /etc/apt/sources.list.d/fleetssl.list ;
apt-get update && apt-get -y install letsencrypt-cpanel ;
  • Test Plugin

Sau khi cài xong bạn có thể sử dụng lệnh bên dưới để kiểm tra. Nếu các dòng được thông báo SUCCESS có nghĩa đã thành công.

le-cp self-test

Bước 2: Cài đặt SSL

Bây giờ bạn hãy đăng nhập vào cPanel để cài đặt thử SSL cho một domain/subdomain. Để cài thành công thì domain/subdomain phải được trỏ về IP của máy chủ.

Bạn click vào Let’s Encrypt™ SSL

Sau đó chọn chọn domain/subdomain cần cài và chọn Issue ở dòng tương ứng.

Tại đây hệ thống sẽ list ra danh sách các Sub Alias. Bạn hãy tick và bỏ tick để cài và không cài. Và cuối cùng chọn ISSUE

Sau một ít phút bạn sẽ thấy SSL được cài đặt thành công và hiển thị các Actions như

  • Remove: Xoá bỏ SSL
  • Reinstall: Cài đặt lại
  • View: Xem thông tin chứng chỉ.

Chúc bạn thực hiện thành công.

  • Tài liệu tham khảo: https://cpanel.fleetssl.com/docs/for-admins/installation/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *