Hướng dẫn cài đặt SSL Hostname WHM/cPanel

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Xin chào các bạn đang xem blog caissl.com. Blog chuyên chia sẽ về SSL. Và trong bài này tôi sẽ hướng dẫn bạn cài đặt SSL Hostname WHM/cPanel

Bước 1: Chuẩn bị chứng chỉ SSL

  • Certificate:
  • Private Key:
  • Certificate Authority Bundle:

Bước 2: Đăng nhập vào WHM

Bạn đăng nhập vào WHM sau đó tìm đến mục Manage Service SSL Certificates và click vào.

Tại đây bạn tick vào ô các dịch vụ sẽ. Thực hiện nhập vào chứng chỉ SSL theo hostname và chọn Install để cài đặt.

Nếu được hỏi khởi động lại dịch vụ. Bạn chọn processd để thực hiện.

Ngoài ra bạn có thể thực hiện khởi động bằng lệnh sau.

/scripts/restartsrv_cpsrvd
systemctl restart cpanel

Chúc bạn thực hiện thành công.