Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên AAPANEL

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Trong bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí Let’s Encrypt trên AAPANEL.

Đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào bên trong AAPANEL.

Sau đó tick chọn Website (1) > Chọn website cần cài (2) > Chọn SSL (3) > Tick chọn domain name cần cài (4) > Và cuối cùng chọn Apply (5) để cài.

Lưu ý: Để chứng chỉ SSL cấp phát thì tên miền của bạn phải trỏ về IP máy chủ web.

Thông báo chứng chỉ SSL đang được cấp phát

Sau khi hoàn tất bạn sẽ thấy thông tin chứng chỉ SSL của tên miền. Và bước cuối cùng bạn hãy chọn Force HTTPS để bật tự động chuyển hướng SSL.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *