Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên cPanel

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Trong bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên cPanel nhanh chóng và rất đơn giản như sau.

Lưu ý: Để cài đặt và cấp phát chứng chỉ SSL. Bắt buộc tên miền cài SSL phải được trỏ về IP máy chủ host.

Đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào cPanel để cài đặt SSL

Sau khi đã đăng nhập được vào cPanel. Bạn hãy tìm chính xác dòng SSL/TLS Status và chọn vào đó.

Trong bảng SSL/TLS Status bạn chọn như sau

  1. Nhập vào tên miền cần cài SSL
  2. Tick chọn các tên miền cần cài SSL
  3. Chọn Include Domains during AutoSSL để thêm tên miền vào danh sách cài
  4. Run Auto SSL: Thực hiện cài đặt

Sau đó bạn chờ 1-2 phút để hệ thống cấp phát SSL cho tên miền.

Nếu quá trình cài thành công và không có bất kỳ lỗi gì xảy ra. Bạn hãy nhận thấy tên miền đã hiện màu xanh có nghĩa SSL đã được cấp phát thành công.

Bây giờ website của bạn đã có SSL. Nhưng nếu tên miền không có chuyển hướng HTTP:// sang HTTPS:// thì bạn hãy thêm đoạn mã sau vào .htaccess để chuyển.

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]