Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên CyberPanel

Dịch vụ xử lý mã độc WordPress

Lưu ý: Để cài đặt và cấp phát chứng chỉ SSL. Bắt buộc tên miền cài SSL phải được trỏ về IP máy chủ host.

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt SSL miễn phí trên CyberPanel. Mời các bạn cùng thực hiện.

Bước 1: Đăng nhập vào CyberPanel

Link truy cập: http://server-ip:8090/

Bước 2: Chọn domain cần cài SSL

Sau khi đăng nhập thảnh công. Bạn chọn SSL(1) => Manage SSL (1) => Mục Select Wesbite (2) bạn hãy chọn web cần cài SSL và cuối cùng chọn Issue SSL (3)

Bước 3: Khởi động lại dịch vụ

Bạn cần khởi động lại dịch vụ để áp dụng cài đặt. Để khởi động bạn chọn Manage Services(1) => Services Status(2)

Sau đó bạn chọn Restart tại mục OpenLiteSpeed