Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên FastPanel

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Lưu ý: Để cài đặt và cấp phát chứng chỉ SSL. Bắt buộc tên miền cài SSL phải được trỏ về IP máy chủ host.

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên FastPanel. Mời các bạn cùng theo dõi.

Để truy cập vào giao diện FASTPANEL chúng ta truy cập vào đường dẫn có dạng https://IP:8888 trên trình duyệt. Thay IP thành IP VPS hoặc máy chủ FASTPANEL của bạn.

Link truy cập: https://IP:8888

Tại đây chúng ta tiếp tục nhấp vào tính năng SSL certificates.

Sau khi đã vào được giao diện tính năng SSL certificates chúng ta tiếp tục chọn New certificates để tạo mới chứng chỉ SSL.

Tại đây sẽ có một cửa sổ nhỏ hiện lên để tùy chọn cài đặt SSL. Ở mục Type chúng ta chọn Let’s Encrypt.

Nếu bạn có nhiều subdomain thì có thể chọn thêm với Wildcard để cài cho các domain này, nhưng ở đây mình sẽ không chọn.

Sau đó nhấn Save để bắt đầu quá trình cài đặt SSL Let’s Encrypt cho website trên FASTPANEL.

Lưu ý: Nếu sau khi cài xong báo lỗi SSL do còn các link ở định dạng HTTP thì cài đặt Plugin Really Simple SSL để chuyển tự động.