Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên LarVPS

Dịch vụ xử lý mã độc WordPress

Lưu ý: Để cài đặt và cấp phát chứng chỉ SSL. Bắt buộc tên miền cài SSL phải được trỏ về IP máy chủ host.

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt SSL Let’s Encrypt miễn phí trên script LarVPS. Mời các bạn cùng theo dõi và thực hiện.

Bước 1: SSH vào VPS đã cài script này

Bước 2: Yêu cầu cấp phát chứng chỉ SSL

Lệnh để gọi menu trong script này là larvps. Bạn hãy nhập larvps sau đó enter để gọi bảng menu ra và chọn mục Quản lý SSL tương ứng số 2.

Ở đây tôi sẽ cài đặt Let’s Encrypt mới lên website nên tôi sẽ gõ số 2 tương ứng với Thêm + Gia hạn SSL (Nếu các bạn cần gia hạn SSL cho website đã cài đặt trước đó thì cũng gõ số 2)

Sau khi vào được phần Thêm + Gia hạn SSL, các bạn tiếp tục chọn số tương ứng với website cần cài đặt.

Ở đây tôi cần cài đặt SSL cho website có tên miền tương ứng số thứ tự 1. Thì sẽ nhập vào số 1

Sau khi chọn website cần cài đặt xong, bạn tiếp tục điền các thông tin như email nhận thông báo hoặc gia hạn sau này. Đồng thời các bạn nhấn chọn Y (tương ứng Yes) để đồng ý các điều khoản từ Let’s Encrypt.

Nếu không có lỗi gì xảy ra thì sau khi cài đặt xong. Tên miền của bạn đã được cấp phát SSL và có thể sử dụng ngay sau đó.