Hướng dẫn cài đặt SSL trên máy chủ Windows IIS

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Lưu ý: IIS dưới 8.0 sẽ không hỗ trợ cài đặt SSL cho nhiều domain.

Để cài đặt thành công SSL trên IIS 8/8.5/10, bạn cần có và chuẩn bị đầy đủ các thông tin sau:

Các file cài đặt SSL bắt buộc phải có bao gồm:

  • Certificate (file .pem)
  • CA (Chain_RootCA_Bundle.crt)
  • Private Key (file .key).

1. Chuyển đổi sang định dạng PFX

Vì trên Windows không sử dụng các định dạng trên, nên bạn cần convert chứng chỉ được cấp theo định dạng chuẩn về định dạng riêng của Windows dùng là PFX. Tôi sẽ sử dụng công cụ bên thứ 3 để làm việc này.

Tại đây bạn hãy nhập vào các thông tin chứng chỉ của bạn vào.

Sau đó bạn chọn Convert để chuyển đổi, và sau khi chuyển đổi hoàn tất bạn sẽ nhận được một file có định dạng đuôi là pfx.

Bây giờ bằng phương thức nào đó bạn hãy upload file PFX này lên Windows Server của bạn để chuẩn bị cho việc Import

2. Import PFX

Mở IIS Manager > chọn Server Certificates.

Sau đó Chọn Import nơi khoanh đỏ

Tìm đến file pfx đã xuất, chọn OK.

PFX được import thành công.

3. Cấu hình Website với SSL

Trên màn hình Internet Information Services (IIS) Manager, chọn Site, sau đó chuột phải vào trang web và chọn Edit Binding.

Tại đây bạn chọn tuần tự như sau

  • Type chọn https
  • Hostname: *.caissl.com
  • SSL Certificate: chọn caissl.com đã tạo ở bước trên

Sau đó click OK

Sau khi import xong bạn chờ ít phút sau đó kiểm tra lại web, nếu không có lỗi gì xảy ra SSL của bạn sẽ hoạt động bình thường.

Như vậy chúng ta đã hoàn tất các bước cài đặt SSL trên IIS 8 & 10. Chúc các bạn thành công