Hướng dẫn cài đặt ZeroSSL trên cPanel

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Lưu ý: Để cài đặt và cấp phát chứng chỉ SSL. Bắt buộc tên miền cài SSL phải được trỏ về IP máy chủ host/vps
Yêu cầu: Hosting phải được bật Terminal

Vào ngày 30/9/2021 vừa qua hàng triệu thiết bị trên thế giới đột nhiên không thể truy cập vào các website, do các website sử dụng chứng chỉ SSL miễn phí Let’s Encrypt. Cụ thể là chứng chỉ gốc DST Root CA X3 của Let’s Encrypt hết hạn và họ đã thay thế bằng ISRG Root X1. Chính vì nguyên nhân này mà các thiết bị sử dụng hệ điều hành cũ không thể truy cập được. Do đó một giải pháp thay thế khác là bạn cần nâng hệ điều hành cho thiết bị lên bản mới. Hoặc sử dụng chứng chỉ SSL trả phí được cung cấp bởi một tổ chức khác.

Và trong bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn cài đặt ZeroSSL trên cPanel bằng lệnh.

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel

Để thực hiện bạn cần đăng nhập vào cPanel để chạy lệnh.

Bước 2: Cài đặt Zero SSL trên cPanel

Sau khi đăng nhập vào cPanel bạn tìm đến mục có tên Terminal. Nếu trong host của bạn không có bạn hãy liên hệ bên host và yêu cầu bật lên.

Bây giờ bạn hãy copy tập lệnh sau và dán vào cửa sổ Terminal này và thay vào những dòng sau

  • public_html: Thay bằng đường dẫn Document Root tương ứng như ảnh đính kèm bên dưới.
  • my-domain.com: Thay bằng tên miền của bạn. Nếu bạn cần cài cho cả www thì thêm vào sau mỗi -d
wget -O - https://get.acme.sh | sh -s email=info@caissl.com
source ~/.bashrc
acme.sh --issue --webroot ~/public_html -d my-domain.com -d www.my-domain.com --force
acme.sh --deploy --deploy-hook cpanel_uapi --domain my-domain.com --domain www.my-domain.com

Một ảnh ví dụ minh hoạ cài đặt thành công ZeroSSL trên cPanel

Một cái này là chứng chỉ SSL sẽ tự động gia hạn khi hết hạn vì khi cài đặt ACME đã tự thêm một cron vào mục Current Cron Jobs. Vì vậy bạn yên tâm mà sử dụng.

Bước 3: Kiểm tra lại chứng chỉ

Bây giờ bạn có thể sử dụng trang sslshopper để kiểm tra online chứng chỉ.

Chúc bạn thực hiện thành công.