Hướng dẫn cài SSL Hostname CyberPanel

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Bước 1: Chọn hostname và addon

Đầu tiên bạn cần addon 1 sub vào CyberPanel làm hostname panel. Ở trong hướng dẫn này tôi sẽ sử dụng hostname có tên panel.caissl.com và hostname này phải được trỏ về IP máy chủ CyberPanel

cài SSL Hostname CyberPanel

Bước 2: Cài SSL Hostname CyberPanel

Để càu SSL Hostname CyberPanel có nhiều cách, ở trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện đồng thời cả 2 cách. Bạn hãy chọn cách đơn giản nhất đối với bạn để cài đặt.

Cách 1: Cài trên giao diện CyberPanel

Trên thành menu bên trái CyberPanel bạn chọn vào SSL => Hostname SSL

Sau đó chọn domain đã add vào ở Bước 1 và chọn Issue SSL

Nếu cài thành công bạn sẽ nhận được kết quả như bên dưới.

Cách 2: Cài thông cyberpanel cli

Đối với cách này bạn chỉ cần SSL vào với quyền root và chạy lệnh sau. Và thay panel.caissl.com bằng sub đã add ở Bước 1

cyberpanel hostNameSSL --domainName panel.caissl.com

Và đây là kết quả sau khi cài đặt

Bước 3: Kiểm tra SSL Panel

Bây giờ bạn truy cập vào Panel sẽ thấy SSL được hiển thị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *