Hướng dẫn cài SSL miễn phí trên DirectAdmin

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Lưu ý: Để cài đặt và cấp phát chứng chỉ SSL. Bắt buộc tên miền cài SSL phải được trỏ về IP máy chủ host.

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt SSL miễn phí trên DirectAdmin. Mời các bạn cùng thực hiện.

Bước 1: Đăng nhập vào DirectAdmin

Để cài SSL miễn phí trên DirectAdmin bạn cần đăng nhập vào với quyền user. Hoặc từ admin login sang user

Bước 2: Tìm và chọn tên miền cần cài SSL

Giao diện mới

Trên phần TOP Bar bạn chọn tên miền cần cài trước.

Sau đó bạn chọn Account Manager(1) => SSL Certificate(2)

Tại đây bạn chọn Free & automatic certificate from Let’s Encrypt(1) => Common Name(2) chọn tên miền => (3) tick chọn tên miền cần cài => Save(4)

Sau một chốc lát nếu quá trình không xảy ra lỗi bạn sẽ nhận được thông báo LetsEncrypt request successful. Có nghĩa tên miền đã được cài đặt SSL.

Giao diện cũ

Đối với giao diện cũ bạn chọn SSL Certificates

Sau đó tick chọn như ảnh, và tick chọn các domain/sub cần cài và cuối cùng nhấn Save

Bây giờ website của bạn đã có SSL. Nhưng nếu tên miền không có chuyển hướng HTTP:// sang HTTPS:// thì bạn hãy thêm đoạn mã sau vào .htaccess để chuyển.

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *