Hướng dẫn cài SSL miễn phí trên script HOCVPS

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Lưu ý: Để cài đặt và cấp phát chứng chỉ SSL. Bắt buộc tên miền cài SSL phải được trỏ về IP máy chủ host bao gồm cả www

Bước 1: SSH vào VPS đã cài script này

Việc đầu tiên bạn cần SSH vào máy chủ theo hướng dẫn tại đây:

Bước 2: Yêu cầu cấp phát chứng chỉ SSL

Lệnh để gọi menu trong script này là hocvps. Bạn hãy nhập hocvps sau đó enter để gọi bảng menu ra và chọn mục Quản lý SSL tương ứng số 17

cài SSL miễn phí trên script HOCVPS

Sau đó bạn nhập vào số 1 tương ứng với Cai Dat SS cho Domain. Và khi được hỏi nhập tên miền để cài thì bạn nhập tên miền cần cài SSL vào. Sau đó chờ tiến trình SSL được cấp phát.

Nếu không có lỗi gì xảy ra thì sau khi cài đặt xong. Tên miền của bạn đã được cấp phát SSL và có thể sử dụng ngay sau đó.