Hướng dẫn cài SSL miễn phí trên script HostVN

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Lưu ý: Để cài đặt và cấp phát chứng chỉ SSL. Bắt buộc tên miền cài SSL phải được trỏ về IP máy chủ host.

script HostVN là một kịch bản Lemp Stack (Linux, Nginx, MariaDB, php-fpm). Cũng như các script khác thì script HostVN cũng hỗ trợ SSL miễn phí bởi tổ chức cấp phát chứng chỉ là (Let’s Encrypt và ZeroSSL)

Trong bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn cài SSL miễn phí trên script HostVN như sau

Bước 1: SSH vào VPS đã cài script này

Bước 2: Yêu cầu cấp phát chứng chỉ SSL

Lệnh để gọi menu trong script này là hostvn. Bạn hãy nhập hostvn sau đó enter để gọi bảng menu ra và chọn mục Quản lý SSL tương ứng số 2

Tiêp theo chọn tiếp mục 1. SSL Let’s Encrypt tương ứng số 1

Chọn tiếp Dang ky/Gia Hạn Let’s Encrypt tương ứng số 1

Một danh sách các tên miền có sẵn trên VPS. Bạn muốn cài SSL cho tên miền nào nhập tương ứng số thứ tự vào là được.

Nếu không có lỗi gì xảy ra thì sau khi cài đặt xong. Tên miền của bạn đã được cấp phát SSL và có thể sử dụng ngay sau đó.