Hướng dẫn cài SSL miễn phí trên TinoScript

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Trong bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn cài SSL miễn phí trên TinoScript như sau

Lưu ý: Để cài đặt và cấp phát chứng chỉ SSL. Bắt buộc tên miền cài SSL phải được trỏ về IP máy chủ VPS

Bước 1: SSH vào VPS đã cài script này

Bước 2: Mở bảng menu

Đầu tiên bạn truy cập vào menu Manage Database từ menu tino bằng cách bấm phím số 3 và Enter.

Bước 3: Yêu cầu cấp phát SSL

Trên Giao diện quản lý SSL, Bạn nhập số 1 để cài đặt SSL miễn phí và nhấn Enter.

Tiếp theo bạn chọn số tương ứng với tên miền bạn cần cài đặt và bấm Enter.

Như ví dụ trên là tôi đang chọn tên miền có số 28. Hệ thống sẽ tự check IP tên miền đã trỏ về hay chưa sau đó cài đặt cho bạn .
Trong một số trường hợp nếu bạn vừa trỏ DNS về VPS thì bạn vui lòng đợi trong khoảng 30 phút tới 3 tiếng để DNS cập nhận về chính xác IP của bạn sau đó bạn tiến hành cài đặt lại SSL. Nguyên nhân do một số location DNS server có thể sẽ cập nhật bản ghi hơi chậm .

Cài đặt hoàn tất sẽ có thông báo tương tự như sau :

Chúc bạn thực hiện thành công.