Hướng dẫn chuyển đổi SSL sang định dạng P12

Dịch vụ xử lý mã độc WordPress

File SSL định dạng P12 là gì?

File SSL định dạng P12 là một định dạng nhị phân được sử dụng để lưu trữ tất cả các phần tử của chuỗi tin cậy, chẳng hạn như chứng chỉ máy chủ, bất kỳ chứng chỉ trung gian nào và khóa riêng tư vào một tệp có thể mã hóa duy nhất.

File P12 thường có phần mở rộng .pfx hoặc .p12. Chúng thường được sử dụng trên các máy tính Windows và macOS để nhập và xuất chứng chỉ và khóa riêng.

Chuyển đổi SSL sang định dạng P12

Có hai cách để chuyển đổi SSL sang định dạng P12: sử dụng OpenSSL hoặc sử dụng Windows Certificate Manager.

Sử dụng OpenSSL

OpenSSL là một công cụ mã nguồn mở được sử dụng để tạo, quản lý và sử dụng chứng chỉ SSL.

Để chuyển đổi SSL sang định dạng P12 bằng OpenSSL, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở cửa sổ Command Prompt.
 2. Điều hướng đến thư mục chứa chứng chỉ SSL và khóa riêng.
 3. Gõ lệnh sau:
openssl pkcs12 -export -in certificate.crt -inkey private.key -out certificate.pfx

Trong lệnh này:

 • certificate.crt là tên tệp chứng chỉ SSL.
 • private.key là tên tệp khóa riêng.
 • certificate.pfx là tên tệp P12 mới.

Ví dụ:

openssl pkcs12 -export -in my_domain.crt -inkey my_domain.key -out my_domain.pfx

Lệnh này sẽ tạo một tệp P12 mới có tên my_domain.pfx. Tệp này sẽ chứa chứng chỉ SSL và khóa riêng của bạn.

Sử dụng Windows Certificate Manager

Windows Certificate Manager là một công cụ quản lý chứng chỉ được tích hợp sẵn trong Windows.

Để chuyển đổi SSL sang định dạng P12 bằng Windows Certificate Manager, bạn cần thực hiện các bước sau:

 1. Mở Windows Certificate Manager.
 2. Nhấp chuột phải vào chứng chỉ SSL bạn muốn chuyển đổi và chọn Export.
 3. Trong cửa sổ Export Certificate Wizard, chọn Personal Information Exchange – PKCS #12 (.pfx) làm định dạng xuất.
 4. Nhập mật khẩu cho tệp P12 mới.
 5. Nhấp vào Next.
 6. Chọn thư mục để lưu tệp P12 mới.
 7. Nhấp vào Next.
 8. Nhấp vào Finish.

Windows sẽ tạo một tệp P12 mới có tên <tên chứng chỉ>.pfx. Tệp này sẽ chứa chứng chỉ SSL và khóa riêng của bạn.

Lưu ý

 • Nếu bạn đang chuyển đổi chứng chỉ SSL từ một định dạng khác, bạn có thể cần phải sử dụng công cụ chuyển đổi chuyên dụng.
 • Nếu bạn quên mật khẩu cho tệp P12, bạn sẽ không thể nhập nó vào trình duyệt web hoặc ứng dụng của mình.