Hướng dẫn kích hoạt SSL Domain Pointer trên DirectAdmin

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Để kích hoạt sử dụng SSL bắt buộc tên miền phải được trỏ về IP máy chủ Host/VPS

Domain Pointers trong DirectAdmin (DA) là một chức năng cho phép nhiều tên miền chạy trong một mã nguồn, database tương tự như Alias domain trên cPanel. Và mặc định Pointer/Alias không có chứng chỉ SSL mà sẽ sử dụng chứng chỉ của domain gốc.

Trong bài này tôi sẽ Hướng dẫn kích hoạt SSL Domain Pointer trên DirectAdmin

Bước 1: SSH vào máy chủ

Để cài đặt bạn cần ssh vào máy chủ với quyền root. Nếu bạn chưa biết cách SSH bạn có thể thực hiện theo hướng dẫn sau

Bước 2: Kích hoạt SSL Domain Pointer

cd /usr/local/directadmin
./directadmin set pointers_own_virtualhost 1
service directadmin restart
hoạt SSL Domain Pointer trên DirectAdmin

Bây giờ bạn hãy truy cập vào DirectAdmin và thực hiện cài đặt SSL cho domain Pointer.

Chúc bạn thực hiện thành công