Hướng dẫn nhập chứng chỉ SSL lên cPanel

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Trong bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn nhập chứng chỉ SSL lên cPanel khi bạn đã có sẵn chứng chỉ SSL và cần nhập vào cPanel

Điều kiện: Đã có sẵn các file chứng chỉ bao gồm

  1. Certificate (CRT)
  2. Intermediate/Chain files (CA)
  3. Private Key

Bây giờ bạn hãy đăng nhập vào cPanel và chọn SSL/TLS

Tiếp tục chọn Manage SSL sites.

Sau đó ở mục Domain bạn chọn domain đang muốn cái SSL. Và trong các khung tôi đánh số thứ tự 1-2-3 bạn nhập vào nội dung file vào, và cuối cùng chọn Install Certificate để cài đặt

Như vậy đã hoàn tất, bạn chỉ cần chờ ít phút sau đó kiểm tra lại SSL. Nếu web bạn không tự động chuyển hướng HTTP:// sang HTTPS:// bạn hãy mở file .htaccess và thêm vào đoạn code sau.

RewriteCond %{HTTPS} off
RewriteRule (.*) https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} [L,R]

Chúc bạn thực hiện thành công.