Hướng dẫn nhập chứng chỉ SSL lên CyberPanel

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhập chứng chỉ SSL đã có sẵn cho website trên CyberPanel

Các file cài đặt SSL bắt buộc phải có bao gồm:

  • Certificate (file .pem)
  • CA (Chain_RootCA_Bundle.crt)
  • Private Key (file .key)

1. Đăng nhập vào CyberPanel

Để nhập được chứng chỉ SSL thì bạn cần phải đăng nhập vào bên trong CyberPanel

2. Nhập chứng chỉ SSL

Sau đó bạn tìm đến mục Website => List Website

Tiếp theo bạn tìm domain cần nhập SSL lên và chọn Manage

Sau đó bạn tìm và chọn Add SSL như ảnh

  • Paste Your Cert: Khung này thì bạn nhập đồng thời chứng chỉ CRT và CA vào
  • Paste Your Key: Khung này thì bạn nhập vào privakey

Sau khi nhập xong bạn chọn Save để lưu lại.

3. Khởi động lại dịch vụ

Bạn cần khởi động lại dịch vụ để áp dụng cài đặt. Để khởi động bạn chọn Manage Services(1) => Services Status(2)

Sau đó bạn chọn Restart tại mục OpenLiteSpeed

Chúc bạn thực hiện thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *