Hướng dẫn nhập chứng chỉ SSL lên DirectAdmin

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn nhập chứng chỉ SSL đã có sẵn cho website trên DirectAdmin

Các file cài đặt SSL bắt buộc phải có bao gồm:

  • Certificate (file .pem)
  • CA (Chain_RootCA_Bundle.crt)
  • Private Key (file .key).

1. Đăng nhập vào DirectAdmin

Việc đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào bên trong DirectAdmin để nhập chứng chỉ lên.

2. Nhập chứng chỉ SSL có sẵn lên

Ở mỗi phiên bản DirectAdmin sẽ có giao diện khác nhau, nhưng nhìn chung chức năng đều giống nhau. Vì vậy bạn chỉ cần tìm đến mục Account Manager và chọn SSL Certificates

Ở giao diện SSL Certificates bạn chọn dòng Paste a pre-generated certificate and key và nhập vào nội dung các file chứng chỉ vào:

  • Key: Nhập vào khoá KEY, khoá có sẵn khi tạo CSR
  • Certificate: File chứng chỉ

Sau đó nhấn Save để lưu thay đổi.

Tiếp theo nữa là bạn cần nhập CA Root vào, đây là chứng chỉ gốc để trust các thiết bị cũng như trình duyệt.

Bạn chọn vào CA Root Certificate như ảnh.

Sau đó nhập vào nội dung file CA vào sau đó tick vào Use a CA Cert và Save để áp dụng.

Chúc bạn thực hiện thành công.