Hướng dẫn tạo CSR Online

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

CSR hay Certificate Signing Request. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo CSR bằng công cụ Online

Ở đây tôi sẽ tạo trên trang csrgenerator. Bạn hãy truy cập vào link bên dưới để thực hiện.

Sau khi truy cập vào bạn hãy nhập vào các thông tin như sau:

  • Country: Nhập vào viết tắt quốc gia. Ở đây tôi nhập VN
  • State: Nhập vào Quận/Huyện
  • Locality: Nhập vào tên thành phố
  • Organization: Nhập vào tên tổ chức/ Tên công ty
  • Organization Unit: Nhập vào đơn vị
  • Common Name: Nhập vào tên miền (không bao gồm https, www)
  • Key Size: chọn 2048 hoặc 4096 đều được

Cuối cùng chọn Generate CSR để tạo

Hướng dẫn tạo CSR Online

Một chuổi mã xuất hiện bao gồm CSR và KEY. Đây là cặp đi kèm bạn cẩn thật lưu giữ cho việc cài đặt SSL. Tuyệt đối không để mất Private Key. Vì khi mất bạn phải thực hiện tạo lại từ đầu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *