Hướng dẫn tạo CSR trên cPanel

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo CSR trên control cPanel như sau.

Bước 1: Đăng nhập vào cPanel

Đầu tiên bạn hãy đăng nhập vào cPanel bằng thông tin của bạn

Bước 2: Chọn SSL/TLS

Sau khi vào được bên trong cPanel bạn tìm mục SSL/TLS và chọn vào đó

Sau đó bạn hãy chọn dòng Generate, view, or delete SSL certificate signing requests.

Bước 3: Tạo CSR

Sau đó bạn hãy nhập vào các thông tin như tôi mô tả bên dưới bao gồm:

  • Key*: Chọn định dạng mã hoá
  • City*: Nhập vào tên thành phố
  • State*: Nhập vào Quận/Huyện
  • Country*: Chọn VN
  • Company*: Nhập vào tên công ty
  • Company Division: Nhập vào tên bộ phận
  • Email: Nhập vào email
  • Passphrase: Đặt mật khẩu
  • Description: Nhập mô tả

Cuối cùng chọn bạn Generate để tạo CSF

Sau đó bạn sẽ thấy CSR được sinh ra cùng với PRIVATE KEY. Đây là cặp song song đi cùng và bạn hãy lưu giữ chúng lại.