Hướng dẫn tạo CSR với OpenSSL

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Xin chào các bạn, trong bài viết này tôi sẽ Hướng dẫn các bạn tạo CSR với OpenSSL. Mời các bạn cùng thực hiện.

Đầu tiên bạn kiểm tra xem đã có openssl chưa bằng lệnh sau. Nếu output ra như bên dưới là đã có thì bạn làm tiếp bước sau. Còn chưa có hãy cài đặt vào

1. Kiểm tra OpenSSL

$openssl version -a

Output
OpenSSL 1.1.1f 31 Mar 2020
built on: Wed Jun 15 18:16:37 2022 UTC
platform: debian-amd64

2. Cài đặt OpenSSL

 • Rhel/CentOS
yum install -y openssl openssl-devel openssl-dev
 • Debian/Ubuntu
apt-get install -y openssl

3. Tạo CSR với OpenSSL

Để tạp CSR bạn hãy nhập tập lệnh sau vào cửa sổ terminal. Và hãy thay my-domain bằng tên miền bạn muốn tạo CSR.

$ openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -sha256 -keyout my-domain.key -out my-domain.csr

Ví dụ:

Ở đây tôi tạo CSR cho tên miền caissl.com tôi sẽ nhập đặt tên

openssl req -nodes -newkey rsa:2048 -sha256 -keyout caissl.key -out caissl.csr

Sau khi nhập xong bạn hãy nhập tiếp thông tin của CSR bao gồm

 1. Tên Quốc Gia (Nhập chữ cái đầu và viết hoa): VN
 2. Nhập vào Quận/Huyện
 3. Nhập vào tên Thành Phố
 4. Nhập vào tên Công ty/Tổ chức
 5. Nhập vào bộ phận
 6. Nhập vào tên miền cần tạo CSR và cài SSL
 7. Nhập vào mail

Sau đó nhấn enter để tạo. Sau khi hoàn tất bạn sẽ nhận được 2 file bao gồm:

 • csr: Certificate Signing Request
 • Key: Quan trọng không được làm mất

4. Kiểm tra CSR

Để kiểm tra thông tin CSR mình sẽ Decoder CSR tại tool.caissl.com

Và bên dưới là thông tin được Decoder từ CSR.

Chúc bạn thực hiện thành công