Ổ khoá an toàn cho website

Website chia sẻ các tài liệu hướng dẫn về SSL

Hướng dẫn tạo CSR Online

CSR hay Certificate Signing Request. Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn tạo CSR bằng công cụ Online Ở đây tôi sẽ tạo trên trang csrgenerator. Bạn…

Xác minh nâng cao

Xác minh Doanh nghiệp (Business Validation) yêu cầu xác nhận email qua tên miền (DCV) và cung cấp tài liệu công ty để xác thực kinh doanh. Quá trình kiểm…

Xác minh Doanh nghiệp

Xác minh Doanh nghiệp (Business Validation) yêu cầu xác nhận email qua tên miền (DCV) và cung cấp tài liệu công ty để xác thực kinh doanh. Quá trình kiểm…

Xác mình tên miền SSL

1. Phương pháp truyền thống Phương pháp truyền thống qua DCV-Email. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận cho một tên miền của bạn. Các email sẽ chứa một…