Tạo chứng chỉ SSL online miễn phí

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Trong bài viết này tôi sẽ hướng dẫn các bạn Tạo chứng chỉ SSL online miễn phí với trang web này. Một trang web tạo chứng chỉ SSL Let’s Encrypt miễn phí cực kỳ hay và nhanh chóng. Xin mời các bạn cùng thực hiện với tôi.

Bước 1: Truy cập trang web tạo SSL Online

Bạn hãy truy cập link sau để tạo chứng chỉ SSL miễn phí. Tôi sẽ để link bên dưới cho các bạn truy cập.

Bước 2: Nhập vào thông tin để lấy chứng chỉ

Sau khi truy cập vào được webiste, bạn nhập vào các thông tin sau để yêu cầu cấp phát chứng chỉ.

  1. Enter domain name(s)*: Bạn nhập vào tên miền cần cài, ở đây tôi sẽ nhập đồng thời domain.com và www.domain.com và cách nhau bằng dấu phẩy (,). Nếu bạn muốn cài ssl wildcard hãy nhập *.domain.com
  2. Enter Email: Nhập vào địa chỉ mail
  3. HTTP, DNS: Đây là phương thức xác minh. Tôi sẽ chọn phương thức DNS, có nghĩa là tạo bản ghi xác minh
  4. Tick vào để đồng ý các điều khoản sử dụng
  5. CREATE FREE SSL CERTFICATE: Bắt đầu tạo chứng chỉ

Sau đó sẽ xuất hiện 2 chuổi bản ghi TXT, thì tới bước này chắc chắn bạn đã biết phải làm gì rồi. Đó là copy các bản ghi này cập nhật trong DNS domain. Sau khi cập nhật xong thì hãy chọn VERIFY DOMAIN để xác minh.

Đây là bản ghi sau khi tôi cập nhật.

Nếu thành công bạn sẽ nhận được chứng chỉ SSL trong 2 khung bên dưới. Một khung bao gồm CRT + CA BUNDLE và khung chứa PRIVATE KEY