Thời hạn của chứng chỉ SSL/TLS giảm còn tối đa 398 ngày

AZDIGI Hosting tốt nhất

Mẫu theme WordPress

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2020, trình duyệt Safari của Apple sẽ không còn tin tưởng các chứng chỉ SSL / TLS có hiệu lực hơn 398 ngày. Điều này tương đương với chứng chỉ hoạt động trong một năm cộng và một tháng. Các loại giấy chứng nhận SSL / TLS khác, bao gồm cả trung gian và gốc, không bị ảnh hưởng.

Apple đã công bố quyết định đơn phương của họ tại cuộc họp trực tiếp của Diễn đàn CA / Trình duyệt (Diễn đàn CA / B) vào ngày 19 tháng 2 năm 2020, đây là nhóm tiêu chuẩn công nghiệp bao gồm chủ yếu là các cơ quan cấp chứng chỉ và một số trình duyệt chính.

Mặc dù không có bài đăng chính thức nào đến từ Apple tuy nhiên chúng tôi có thể xác minh thông tin này với một số đối tác CA của chúng tôi. Tin tốt là sự thay đổi này không thực sự gây ngạc nhiên và tất nhiên ngành công nghiệp SSL đã sẵn sàng cho nó – vì vậy sẽ không có bất kỳ tác động lớn nào đến khách hàng hoặc nhà cung cấp dịch vụ.

Ghi chú

  • Những chứng chỉ có thời hạn 2 năm được phát hành trước ngày 01/09/2020 thì vẫn có hiệu lực và sử dụng bình thường cho đến khi hết thời hạn.
  • Cần cân nhắc khi re-issue đối với các chứng chỉ đăng ký 2 năm đã được phát hành trước ngày 01/09/2020 hoặc thêm tên miền mới (loại chứng chỉ Multi SSL) thì thời gian tối đa của chứng chỉ còn 1 năm sau khi re-issue hoặc thêm tên miền mới.

Position on 1-Year Certificates

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *